Het ontstaan van de Zoetermeerse aquariumvereniging PaluZee

“Het ontstaan van de Zoetermeerse aquariumvereniging PaluZee”

We starten dit verhaal in het jaar 1969 in een schuur van een flat aan de kareldoormanlaan 121 in Zoetermeer. In de Flat woonde een jong gezin met 2 kinderen waarvan de man Willem als lasser in de metaal werkzaam was. In die schuur stonden een aantal aquariums met diverse planten en tropische vissen.

De meeste van deze vissen waren door Willem de lasser zelf gekweekt, ook sommige planten waren erg in trek bij enkele aquariumliefhebbers die op zaterdag het schuurtje  van Willem wel wisten te vinden. Mede door mond op mond reclame was het vaak gezellig druk in de schuur. Voor enkele centen wisselden sommige vissen en planten van eigenaar. Door de weeks kon men niet terecht want dan had Willem zijn baan als lasser waar hij hard moest werken voor zijn jonge gezin.

In Zoetermeer werd het steeds drukker, veel mensen uit den Haag verhuisden naar Zoetermeer en het leek alsof ze allemaal hun aquarium meebrachten.Daardoor werd het ook drukker in het schuurtje van onze lasser. Toen het zelf plakken van aquariums in de mode kwam werd de aquariumhobby wat meer betaalbaar. Menig aquarium is in de schuur van deze lasser geplakt.

De buurman Jan van Harten ook aquariaan en Willem de lasser waren hechte vrienden, Jan woonde een flat verderop en kweekte ook vissen, Jan was toentertijd vertegenwoordiger bij Ruinemans een groothandel in tropische vissen. Zijn hobbymaatje was Jan van der Heiden die als jonge aquariaan zijn kennis in de hobby vergaarde en Jan van Harten ondersteunde in zijn bezigheden en de honneurs waarnam als deze op vakantie was.

Zo ontstond er in beide schuren een groepje van aquarianen die elkaar altijd hielpen om de hobby op te starten. Men zocht elkaar vaak op om ervaringen uit te wisselen. Een van deze mensen was Joop Orlemans uit de Wolfertstraat ook hij kweekte tropische vissen in zijn schuur maar dan alleen chicliden.Hij was degene die het idee opperde een vereniging op te richten en vroeg of hier belangstelling voor was bij de groep. De interesse was er wel maar men wist niet goed hoe dit aan te pakken.

Joop wilde zich hiermee wel bezig houden en 14 dagen later kwam hij met de statustuten en reglementen van de Nederlandse Bond van Aquarium en Terrarium houders de schuur in lopen. “ik heb alles” sprak hij. En toen ging het snel. Nog dezelfde week stond er een mededeling in het streekblad met een oproep aan alle aquarianen van Zoetermeer met een uitnodiging voor een bijeenkomst in het zaaltje van de gereformeerde kerk naast het Piet Hein plein. Met als Doel! Het oprichten van een aquarium vereniging. Die avond waren er 17 geïnteresseerde bezoekers, diverse mensen uit de groep en enkele nieuwe gezichten. Allen werden verwelkomt door Joop Orlemans.

Er moest een bestuur gekozen worden en een naam voor de nieuwe aquariumvereniging. De naam was snel bekend deze had Joop al bedacht, het zou PaluZee heten naar een Paludarium en een zee aquarium. Een dagelijks bestuur was ook gauw bekend want dat was ruim van te voren in de groep al geregeld en Joop werd de voorzitter een functie die hij jaren heeft bekleed.

We maken in dit verhaal een sprong vooruit van enkele 10 tallen jaren en velen voorzitters  verder. Zoals we al schreven Zoetermeer werd groter zo ook PaluZee. Het ledenaantal werd per jaar groter en steeds moest er gezocht worden naar een grotere locatie voor de vereniging avonden. De toen opgerichte technische commissie binnen de club was erg druk met het adviseren en organiseren van activiteiten binnen de vereniging. Willem de Lasser mocht dit in het begin coördineren maar toen hij van zijn hobby zijn beroep ging maken is hij vervangen door Henk Saltbommel.

De harde kern van PaluZee was de technische commissie, op het hoogtepunt  van PaluZee met ruim 300 leden bestond deze groep uit wel 12 leden. Mannen die verstand hadden van de aquarium hobby of dachten dat ze er verstand van hadden. Van deze mannen waren er altijd wel een paar die op huisbezoek gingen bij leden met een alg probleem of een andere calamiteit in het aquarium. Hoeveel alcohol daarbij geschonken werd daarover staat gelukkig niets vermeld in de archieven van PaluZee. Ook de dames van de harde kern waren echte vriendinnen, op elke donderdagavond gingen ze zwemmen in de Olympus aan de voorweg. Dat was al een paar jaar vaste prik, soms gingen er ook wat mannen mee. Het leukste voor de dames was om te dolle met die knappe badmeester.

Bij voorbeeld die keer dat ze hem in het water te gooiden om dan later geld in te moeten zamelen voor een nieuw horloge voor de man want die was niet echt waterdicht. Dit was zomaar een korte anekdote over een gebeurtenis binnen PaluZee